Jogi közlemények és adatvédelmi nyilatkozat

Az RLB-60 Bt., mint a B40 Fitness Club üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető) kijelenti, hogy a szolgáltatásai teljesítéséhez megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Ön honlapunkat ingyenesen látogathatja, ehhez önmagáról semmilyen személyes adatot nem kell megadnia. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülhetnek.

Az üzemeltetővel kapcsolatba kerülő ügyfél/adattuajdonos hozzájárul az általa önként közölt, személyes adatainak szolgáltatásainkkal kapcsolatos kezeléséhez az alábbi (adatkezelési és adatvédelmi) szabályok szerint.

Az adatgyűjtés célja

A személyes adatok kezelése a tartalom, a működés és a szolgáltatás minőségének javítását szolgálja. Célunk az önök szükségleteinek kielégítése, valamint az üzemeltető meglévő és új szolgáltatásairól való tájékoztatás.

Adatvédelem

Az üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatokat az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személynek nem adja ki, nem továbbítja. A személyes adatokat csak addig tárolja, és használja a fent megjelölt célokra, amíg az adattulajdonos kifejezetten nem kéri írásban azok törlését. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Adatkezelés

Az ügyfelek személyes adataihoz kizárólag az üzemeltető munkatársai feladatuk ellátásához, illetve az üzemeltető szolgáltatásai teljesítéséhez, az adattulajdonos kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Tájékozódás, érdeklődés, informálódás esetén az üzemeltető csak akkor rögzít személyes adatot, ha az ügyfél/adattulajdonos azonosítása feltétlenül szükséges. Ebben az esetben kizárólag a kérés teljesíthetőségéhez szükséges személyes adatokat rögzíti: pl. nevet, címet, telefonszámot vagy e-mail címet.

A faxon, e-mailben érkezett megkeresések esetén az ügyfél/adattulajdonos külön tájékoztatása nélkül rögzíthetők azok az adatok, amelyek fogadónál történő megjelenése köztudott és elfogadott, pl. a küldő telefonszáma, illetve a küldő e-mail címe. Az ügyfél/adattulajdonos elektronikus levélben, faxon történő megkeresésével hozzájárul ahhoz, hogy az abban megadott személyes adatait az üzemeltető rögzítse, és fent meghatározott célra és módon használja mindaddig, amíg ügyfél/adattulajdonos annak törlését az Ügyfélszolgálaton keresztül írásban kifejezetten nem kéri.

Az üzemeltetőnek, amennyiben úgy ítéli meg, lehetősége van bármely üzleti vonatkozású esetben elektronikus levélben, postán vagy telefonon felvenni a kapcsolatot az adattulajdonossal. Az adattulajdonosnak azonban jogában áll ezt a kapcsolatfelvételt az Ügyfélszolgálaton keresztül írásban visszautasítani és a további kapcsolatfelvételt megtiltani.

A honlap használatával összefüggő bármely, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Cookie-k rögzítése

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés használatához, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja.
A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek vagy nem működnek megfelelően.
Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Honlap Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

Honlapon található információk

Az üzemeltető fenntartja a honlapon található információk megváltoztatásának jogát. A honlapon található információk általános jellegűek, kizárólag azt a célt szolgálják, hogy az ügyfelek érdeklődésére számot tartó kérdésekről tájékoztatást nyújtsanak.

Az üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a honlap hatályos és pontos információkat tartalmazzon, ennek ellenére hibák előfordulhatnak, egyes információk érvényüket veszíthetik. Ezért cégünk nem felelős a honlap tartalmáért, annak esetleges hibáiért vagy hiányosságaiért, illetve a tartalmának felhasználásából származó esetleges károkért.

A honlapon található linkek némelyike olyan weboldalra mutat, amelyeket olyan harmadik személyek működtetnek, akik felett az üzemeltetőnek nincs ellenőrzési joga, ezért kizárjuk a felelősséget ezen oldalakon szereplő dokumentumok és szoftverek hibáiból eredő esetleges károkért.

RLB-60 Bt.